Att köpa och sälja bilar

För den som tycker om bilar finns flera vägar att gå för att tjäna pengar. Man behöver inte ens ha ett företag registrerat men om man inte har det bör man vara insatt i vilka regler som gäller för att inte få skatteverket efter sig.Det är främst en regel som man bör vara insatt i om man enbart har detta som en hobby. Det är reglerna kring hobbyverksamhet. Exempelvis ska hobbyn utföras på personens fritid och därmed inte vara dess huvudinkomst. Dessutom får inte verksamheten vara uppbyggd av uppdrag som kommer från andra personer. Inte heller återkommande och i grunden får det inte heller vara vinstdrivande. Att köpa in en bil och renovera den är alltså okej men om man renoverar en bil på uppdrag av en person så måste man ha företag. Eller om man gör detta väldigt många gånger per år. I så fall kan skatteverket mena att det snarare är en affärsverksamhet.Tar hobbyn en stor del av fritiden bör man därför kontakta skatteverket för att veta vilka regler som är gällande. Det är alltid bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Dessutom är det inte lätt att förstå var gränsen går. Som exempel får man tjäna pengar på sin hobby men den får inte vara vinstdrivande, något som kan låta paradoxalt. Man får genomföra den när man vill men den får inte vara något man gör löpande. Känner man sig osäker bör man därför alltid fråga.

Exempel – Rusta upp

Den som är duktig på att meka och renovera bilar kan göra relativt stora förtjänster. En bil som är trasig faller mycket i pris och går därför att köpa mycket billigt. För den som säljer bilen finns bara alternativet att lägga stora summor på att renovera bilen eller sälja den billigt. Men den som själv kan meka kan köpa de flesta reservdelar som behövs online, renovera och sedan sälja bilen helt körduglig. Detta kan alltså ske helt som hobby så länge som man inte omsätter för mycket per år samt att renoveringar inte sker på uppdrag av någon kund.

About

View all posts by